Våra skidspår i Sälen 


De fina skidspåren i vårt närområde betalas av stugägarna i Högfjällsbyarnas Samfällighetsförening. Höga kostnader för spårningen har gjort det nödvändigt att begära ytterligare bidrag till verksamheten. Från och med nu finns skyltar utmed spåren som erbjuder spåranvändarna att bidra med en (frivillig) avgift genom en Swish-betalning av valfri storleksordning till Samfälligheten.  Det är rimligt att de som använder spåren också solidariskt bidrar till kostnaden för att anlägga och hålla dem i gott skick.


OBS! Medlemmar och gäster i Brf Skogsfåglarna betalar redan delar av skidspåret genom föreningens årliga driftsbidrag och avgiften ingår alltså i medlemmarnas veckoavgift.

Laddning av elbilar i Sälen

I Sälen finns flera laddningsställen för elbil. Vi hänvisar all laddning till de avsedda laddstationerna då det på grund av brandrisk är absolut förbjudet att ansluta elbil direkt till våra boendens eluttag. Vid en brandskada kan skadeståndskrav komma att riktas mot den som bryter mot denna föreskrift.


Stugvärd


Kontakt - Anbudspoolen Dalarna AB

Telefon : 0280- 21058

Felanälan. fel@visitsalen.nu

Servicetjänster: tjanster@visitsalen.nu


Det finns ingen bemannad reception men personalen finns tillgängliga på telefon följande tider:


Vecka 51-16

Måndag - Fredag 08:00 -19:00

Lördag- Söndag 08:00 - 20:00Vecka 17-50

Måndag – Fredag 09:00 – 17:00

Lördag 14:00 - 18:00Uthyrning

Intresserad kan vända sig till Sälens Bed & Breakfast AB om man vill lämna sin andelsvecka för uthyrning.

Via mail andel@visitsalen.nu eller ringa 0280-222 22   

När uthyrning sker genom Sälens Bed & Breakfast AB är det viktigt att notera att företaget har ett försäkringsskydd mot eventuell skadegörelse av hyresgäst. Vid t ex privat uthyrning av andelsägare gäller inte hemförsäkringen och andelsägaren ansvarar själv emot föreningen för sin hyresgästs eventuella skadegörelse.         

Avfallsstation

En avfallsstation för sortering av både mat- och restavfall samt förpackningar och tidningar har etablerats för Högfjällsbyarna i Sälen, en så kallad Sortera Mera station. Det är Vamas (Vatten & Avfall i Malung-Sälen) som är ansvarig för avfallsstationen. Behövs städning eller tömning anmäl det hos vamas.se/felanmälan-avfall uppge stations-ID 210837.

Utförlig information om användning och sortering kommer att finnas i alla våra stugor.

Alternativa veckor 2024


Beroende på vilken tid påsken infaller har vissa medlemmar s k rörliga veckor.

För tydlighetens skull vill vi informera om vad som gäller 2023/2024:


Jul och Nyårsveckan: Från lördagen den 23 dec 2023 till lördagen den 6 jan 2024.

Andel med nyttjanderätt för påveckan disponerar v 13.

Andel med nyttjanderätt för veckan efter påsk disponerar v 14.

Andel med nyttjanderätt v 12/14 disponerar v 12.

Andel med nyttjanderätt v 13/15 disponerar v 15.

Andel med nyttjanderätt v 14/16 disponerar v 16.

Andel med nyttjanderätt v 17/15 disponerar v 17.


För er som äger Jul och Nyårsveckan och önskar komma upp tidigare finns det möjlighet att hyra extra dygn, maila er förfrågan till brfskogsfaglarna@hotmail.com.


Styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte är den 12 augusti 2024. 


Föreningsstämman

Årets föreningsstämma är den 29 maj 2024 i Stockholm. 

Motioner skall inkommit styrelsen senast 17 april 2024. 

Under fliken föreningsstämman 2024 finns kallelsen till årets stämma som också kommer skickas ut under v 19. På SBC kundportal finns årsredovisningen för 2023 att ta del av. 


Protokollet från föreningsstämman finns att ta del av på SBC kundportal.

Hemsidan

Vi vill gärna ha synpunkter och förslag på innehåll på vår hemsida. Kontakta medlemsansvarig (se fliken kontakt) eller maila brfskogsfaglarna@hotmail.com .

Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen.


Den 25 maj 2018 trädde en ny EU-förordning i kraft, Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen. Vi hanterar nu denna förändring inom föreningen och informerar under fliken "GDPR" om hur vi och SBC anpassar behandlingen av personuppgifter till den nya lagstiftningen.

Aktuellt

unsplash