Aktuellt
Aktuell information

Extra föreningsstämma 24 augusti 2022.

En extra föreningsstämman kommer att utlysas för att få andra beslutet av stadegeändringen som påbörjades vid den ordinarie föreningsstämman den 18 maj 2022. Den kommer likt årsstämman genomföras via poströstning.


Våra skidspår i Sälen


De fina skidspåren i vårt närområde betalas av stugägarna i Högfjällsbyarnas Samfällighetsförening. Höga kostnader för spårningen har gjort det nödvändigt att begära ytterligare bidrag till verksamheten. Från och med nu finns skyltar utmed spåren som erbjuder spåranvändarna att bidra med en (frivillig) avgift genom en Swish-betalning av valfri storleksordning till Samfälligheten.  Det är rimligt att de som använder spåren också solidariskt bidrar till kostnaden för att anlägga och hålla dem i gott skick.

OBS! Medlemmar och gäster i Brf Skogsfåglarna betalar redan delar av skidspåret genom föreningens årliga driftsbidrag och avgiften ingår alltså i medlemmarnas veckoavgift.

         

   

 

Laddning av elbilar i Sälen

I Sälen finns flera laddningsställen för elbil. Vi hänvisar all.  laddning till de avsedda laddstationerna då det på grund av brandrisk är absolut förbjudet att ansluta elbil direkt till våra boendens eluttag. Vid en brandskada kan skadeståndskrav komma att riktas mot den som bryter mot denna föreskrift.


Avfallsstation

En avfallsstation för sortering av både mat- och restavfall samt förpackningar och tidningar har etablerats för Högfjällsbyarna i Sälen, en så kallad Sortera Mera station. Det är en gemensam insats av Vamas (Vatten & Avfall i Malung-Sälen) och FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. 

Utförlig information om användning och sortering kommer att finnas i alla våra stugor.

 

             

Styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte äger rum 

Onsdagen den 21 september 2022.


Alternativa veckor 2023  

Beroende på vilken tid påsken infaller har vissa medlemmar s k rörliga veckor. För tydlighetens skull vill vi informera om vad som gäller 2022/2023:

Jul och Nyårsveckan: Från lördagen den 17 dec 2022 till lördagen den 7 jan 2023.      

Andel med nyttjanderätt för påskveckan disponerar v 14   

Andel med nyttjanderätt för veckan efter påsk disponerar v 15   

Andel med nyttjanderätt v 12/14 disponerar v 12

Andel med nyttjanderätt v 13/15 disponerar v 13  

Andel med nyttjanderätt v 14/16 disponerar v 16          

Andel med nyttjanderätt v 17/15 disponerar v 17          

        

     
Stugvärd
 
           

Kontakt – Anbudspoolen Dalarna AB             

Telefon: 0280-21058

Felanmälan: fel@visitsalen.nu

Servicetjänster: tjanster@visitsalen.nu

Det finns ingen bemannad reception men personal finns tillgängliga på telefon följande tider:

 

Vecka 51-16

Måndag – Fredag 08:00 – 19:00

Lördag – Söndag 08:00-20:00

 

Vecka 17-50

Måndag – Fredag 09:00 – 17:00

Lördag 14:00 - 18:00Uthyrning

Intresserad kan vända sig till Sälens Bed & Breakfast AB om man vill lämna sin andelsvecka för uthyrning eller hyra någon av föreningens lediga stugor.

Via mail andel@visitsalen.nu eller ringa 0280-222 22   

När uthyrning sker genom Sälens Bed & Breakfast AB är det viktigt att notera att företaget har ett försäkringsskydd mot eventuell skadegörelse av hyresgäst. Vid t ex privat uthyrning av andelsägare gäller inte hemförsäkringen och andelsägaren ansvarar själv emot föreningen för sin hyresgästs eventuella skadegörelse.        

           

Hemsidan

Vi vill gärna ha synpunkter och förslag på innehåll i vår hemsida. Kontakta  brfskogsfaglarna@hotmail.com 


Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen 


Den 25 maj 2018 trädde en ny EU-förordning i kraft, Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen. 


Vi hanterar nu denna förändring inom föreningen och informerar under flik "GDPR" om hur vi och SBC anpassar behandling av personuppgifter till den nya lagstiftningen.